«شکوه ایران باستان» چینی‌ها را برای سفر به ایران ترغیب می‌کند
تهران- ایرنا- مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: نمایشگاه «شکوه ایران باستان» در پکن، ایران را جزو مقاصد اصلی سفر و گردشگری چینی‌ها قرار خواهد داد، زیرا انگیزه و رغبت چینی‌ها را برای سفر و آشنایی با فرهنگ و تمدن ایران تقویت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85359447/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF