شکوه ایران باستان در «شهر ممنوعه»
تهران- ایرنا- کاخ موزه پکن که به «شهرممنوعه» شهرت دارد، به مدت ۳ ماه از آثار با شکوه ایرانی که بیش از ۳ هزار سال فرهنگ و هنر ایران را به نمایش می‌گذارد، میزبانی می‌کند؛ نمایشگاهی که با هدف معرفی شایسته تاریخ و تمدن شکوهمند ایران باستان و ترغیب و تشویق گردشگران چینی برای سفر به ایران تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ دایر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85351528/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87