شورشیان میانمار مدعی کنترل شهر هم مرز با هند و بنگلادش شدند
تهران- ایرنا- گروه شورشی موسوم به ارتش آراکان در میانمار اعلام کرد که کنترل یک شهر مرزی مهم این کشور در نزدیکی هند و بنگلادش را به دست گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355224/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF