شمار کشته‌شدگان حادثه آتش‌سوزی چین به ۳۹ نفر افزایش یافت
تهران-ایرنا- منابع رسانه ای و نهادهای محلی چین اعلام کردند که شمار کشته های آتش‌سوزی در شهر «شینیو» در استان «جیانگشی» این کشور به ۳۹ کشته افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85365194/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA