شلیک‌ توپخانه‌ای کره شمالی به منطقه حائل برای دومین روز متوالی
تهران- ایرنا- کره شمالی به دنبال شلیک توپخانه‌ای دیروز (جمعه) با ۲۰۰ توپ به سمت منطقه حائل، امروز (شنبه) نیز به سمت این منطقه شلیک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85345496/%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C