شبه‌نظامیان میانمار کنترل یک شهر کلیدی در مرز چین را به دست گرفتند
تهران- ایرنا- شبه‌نظامیان میانمار مدعی شد که پس از چند هفته درگیری با نیروهای ارتش این کشور کنترل شهر کلیدی «لاوکای»  در نزدیکی مرز چین را به دست گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85344835/%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF