سیاست لغو روادید چین گسترش می‌یابد
تهران- ایرنا- چین سیاست لغو روادید خود را با ۶ کشور اروپایی گسترش خواهد داد، مقامات چینی همچنین از لغو دائمی روادید با تایلند خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85340802/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF