سه پلیس واشنگتن از اتهام قتل عمد یک مرد سیاه‌پوست تبرئه شدند
تهران- ایرنا- هیئت منصفه دادگاه واشنگتن ۳ افسر ایالتی متهم به قتل خشونت‌آمیز یک مرد سیاه‌پوست را از اتهام قتل عمد تبرئه و به قتل درجه دو محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85329595/%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF