سلطان ابراهیم پادشاه جدید مالزی شد
تهران– ایرنا- سلطان ابراهیم اسکندر جوهور امروز چهارشنبه دوره پنج ساله خود را به عنوان سلطان دوره‌ای مالزی آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85371460/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF