سقوط سهام شرکت‌های بزرگ بازی آنلاین، پس از اعلام قوانین جدید چین
تهران- ایرنا- چین اعلام کرد با هدف کنترل اعتیاد به بازی‌های یارانه‌ای، خریدهای درون برنامه بازی‌های کامپیوتری را محدود می‌کند، اعلام این برنامه به سقوط سهام شرکت‌های بازی‌ یارانه‌ای در بورس هنگ‌کنگ منجر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85329724/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF