سقوط جنگنده اف-۱۶ آمریکا در سواحل کره جنوبی
تهران- ایرنا- یک فروند جنگنده اف-۱۶ آمریکا روز چهارشنبه (به وقت محلی) در سواحل غربی کره جنوبی در دریا سقوط کرد ولی خلبان آن از این سقوط جان سالم به در برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85371124/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B6-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C