سفیر ژاپن: توکیو طرفدار احیای توافق هسته‌ای ایران است


تهران- ایرنا- سفیر ژاپن در تهران با بیان این که توکیو طرفدار احیای توافق هسته ای ایران است گفت: ما از احیای این توافق حمایت می‌کنیم و ژاپن آماده انجام هر کاری برای کمک به بازیابی این توافق هسته ای است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179632/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA