سفیر چین: ارتقای روابط با کره جنوبی یک موضوع انتخابی نیست


تهران– ایرنا– نماینده ارشد چین در کره جنوبی امروز دوشنبه گفت پکن به دنبال ارتقای روابط با کره جنوبی و آمریکا خواهد بود و آن را «اجباری» برای مقابله با چالش‌های جهانی خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85304147/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA