سفیر ایران در پکن: بدنبال تقویت همکاری‌های ضد تروریستی با چین هستیم
تهران-ایرنا-سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن در دیدار با دستیار وزیر امور خارجه چین تاکید کرد که تهران تمایل دارد تا همکاری‌های ضد تروریستی و امنیتی خود را با پکن تقویت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85334414/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86