سفر مقام ارشد کره جنوبی به روسیه با هدف کاهش تنش‌ها


تهران- ایرنا – منابع آگاه امروز دوشنبه از سفر معاون اول وزیر امورخارجه کره جنوبی به روسیه طی روزهای آینده و پس از افزایش تنش ها میان دو کشور در پی پیشنهاد یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی درباره احتمال فراهم کردن کمک تسلیحاتی به اوکراین خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097831/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7