سفر مقامات ژاپنی به اوکراین برای بررسی نیازهای بازسازی پس از جنگ


تهران- ایرنا – وزارت امورخارجه ژاپن اعلام کرد معاونان ارشد وزیران امورخارجه و اقتصاد، صنعت و تجارت این کشور به همراه هیاتی از کسب و کارها جهت بررسی نیازهای اوکراین و مشارکت ژاپن برای بازسازی این کشور جنگزده در آینده به کی‌یف سفر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296870/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2