سفر قریب الوقوع بلینکن به چین تحت‌الشعاع ادعای تازه آمریکا


تهران- ایرنا- در شرایطی که زمان کوتاهی تا سفر قریب الوقوع وزیر امور خارجه آمریکا به چین باقی است، واشنگتن در ادامه جنگ روانی علیه پکن، به تازگی ادعاهایی مبنی بر استفاده چین از یک مقر جاسوسی در کوبا را مطرح کرده اما چینی‌ها به طور جدی این اتهام را رد کرده و اعلام کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138884/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7