سفر رئیس جمهوری الجزایر به پکن؛ گامی در مسیر توسعه روابط چین و آفریقا


تهران- ایرنا -همزمان با آغاز سفر پنج روزه رئیس جمهوری الجزایر به پکن، خبرگزاری رسمی چین نقل از یک کارشناس و تحلیلگر الجزایری نوشت که این سفر علاوه بر کمک به به تقویت روابط دوجانبه و توسعه پایدار، گامی در مسیر گسترش مناسبات چین و آفریقا محسوب می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172752/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86