سفری برای تقویت روابط تهران-پکن و کمک به مذاکرات رفع تحریم‌ها


تهران- ایرنا- مقامات رسمی و کارشناسان چینی معتقدند سفر جاری ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به چین، علاوه بر کمک به تقویت روابط دوجانبه به عنوان هدف اصلی این سفر، تجلی حمایت متقابل و قوی دو کشور از یکدیگر در عرصه های مختلف است و می تواند فرصتی برای کمک به روند مذاکرات رفع تحریم‌ها باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029621/%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7