سال ۲۰۲۴؛ حدود ۲ میلیارد نفر در جنوب آسیا پای صندوق‌های رای می‌روند
تهران- ایرنا- سال ۲۰۲۴ از فردا آغاز می‌شود؛ در این سال تب و تاب انتخابات در کشورهای جنوب آسیا بالا می‌رود و بیش از یک میلیارد نفر در این منطقه پای صندوق‌های رای حضور خواهند یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85338989/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF