سال ۲۰۲۳؛ افزایش تنش‌های هسته‌ای در جهان
تهران- ایرنا- سال ۲۰۲۳ مناقشه طولانی مدت بین روسیه و اوکراین، رزمایش‌های نظامی در جنوب آسیا، تنش‌های تشدید شده در شبه جزیره کره و افزایش تقابل قدرت‌های بزرگ را شاهد بود؛ ظهور انواعی تازه از فناوری‌های نظامی، پیچیدگی تعامل نظامی بین کشورها را افزایش داده و این تحولات فضای هسته‌ای بین‌المللی را پرتنش و متاثر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85335114/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86