سازمان ملل دومین نشست ویژه افغانستان را برگزار می‌کند
نیویورک – ایرنا- سازمان ملل متحد اعلام کرد که آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان در نظر دارد دومین نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان را برگزار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85344689/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF