سازمان ملل: درگیری‌های یک ایالت میانمار ۲۶ هزار نفر را آواره کرد


تهران– ایرنا– سازمان ملل متحد اعلام کرد شعله‌ورتر شدن آتش جنگ بین ارتش میانمار و یک گروه مسلح مخالف به آواره شدن بیش از ۲۶ هزار نفر در راخین، ایالت غربی این کشور شرق آسیا منجر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85294874/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DB%B2%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87