سازمان ملل: بیش از ۱۸ میلیون نفر در میانمار به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند
تهران- ایرنا- سازمان ملل اعلام کرد که بیش از ۱۸ میلیون نفر معادل یک‌سوم از جمعیت میانمار به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85326147/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87