سئول: کره شمالی چند موشک کروز شلیک کرد
تهران- ستاد مشترک ارتش کره جنوبی یکشنبه اعلام کرد که کره شمالی چند موشک کروز به سمت سواحل شرقی شبه‌جزیره کره شلیک کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85367456/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF