سئول و واشنگتن اولین رزمایش سایبری مشترک خود را برگزار کردند
تهران- ایرنا- وزارت دفاع کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که سئول و واشنگتن اولین رزمایش سایبری خود با نام «رزمایش سایبری اتحاد» را از دوشنبه تا جمعه در محل تمرین فرماندهی سایبری کره جنوبی برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85366298/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF