سئول هشت فرد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی را تحریم کرد
تهران- ایرنا- وزارت خارجه کره جنوبی چهارشنبه اعلام کرد که هشت نفر را به دلیل ارتباط با توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و حملات سایبری کره شمالی تحریم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85334729/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7