سئول سخنان رهبر کره شمالی در مورد جنگ را محکوم کرد
تهران- ایرنا- وزارت اتحاد کره جنوبی در بیانیه‌ای با اشاره به تهدید کیم جونگ اون رهبر کره شمالی درباره استفاده از زور برای متحد کردن شبه جزیره کره، سخنان رهبر کره شمالی در مورد جنگ را محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85350499/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF