سئول رزمایش‌های نظامی در مناطق حائل دوکره را از سر می‌گیرد
تهران – ایرنا – مقامات کره‌جنوبی امروز (سه‌شنبه) اعلام کردند انتظار می‌رود ارتش این کشور رزمایش‌های خود را در مناطق حائل تعیین شده بر اساس توافقنامه نظامی دوکره در سال ۲۰۱۸ از سر بگیرد، زیرا به عقیده سئول این مناطق حائل پس از شلیک توپخانه‌ای اخیر کره شمالی به طور عملی از بین رفته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85348976/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF