سئول: حکومت کره شمالی در صورت به‌راه انداختن جنگ، نابود خواهد شد
تهران- ایرنا- وزیر دفاع کره جنوبی تهدید کرد که پیونگ‌یانگ در صورت به‌راه انداختن جنگ با پایان حکومت خود مواجه خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85364386/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF