سئول از تولید اولین جنگنده بومی خود در سال جاری خبر داد
تهران- ایرنا- اداره برنامه اکتساب دفاعی (DAPA) کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که تولید انبوه اولین جت جنگنده بومی مافوق صوت این کشور به نام KF-۲۱، در سال جاری آغاز خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85350537/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF