سئول از آزمایش موشکی جدید کره شمالی خبر داد
تهران- ایرنا- رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی چندین موشک کروز به سمت سواحل غربی شلیک کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85371087/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF