زیارتگاه سَخی یا همان قدمگاه حضرت علی (ع)، نگین انگشتری کابل
تهران- ایرنا- زیارتگاه سَخی؛ یکی از اماکن مشهور و مقدس افغانستان به شمار می‌رود که منتسب به حضرت علی علیه السلام است و در دامنه غربی کوه آسمایی(کوه تلویزیون) و در منطقه کارته‌سخی کابل قرار دارد و هر روزه پذیرای بسیاری از شیعیان، زایران و علاقه‌مندان به خاندان عصمت و طهارت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85338548/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84