زمین لرزه شمال غربی اندونزی را لرزاند
تهران- ایرنا- امروز شنبه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) شمال غربی اندونزی را لرزاند اما خطر وقوع سونامی را در پی نخواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85337754/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF