زمین‌لرزه ژاپن پس از یک هفته؛ ۱۲۸ کشته و بیش از ۲هزار و ۲۰۰ آواره
تهران- ایرنا- نزدیک به یک هفته از وقوع زمین‌لرزه ۷.۶ ریشتری شبه جزیره نوتو در ژاپن گذشته است؛ تعداد قربانیان به ۱۲۸ نفر رسیده و دست‌کم ۲ هزار و ۲۹۴ نفر تا به امروز (یکشنبه) همچنان در استان ایشیکاوا آواره هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85346630/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87