زمین‌لرزه ژاپن؛ ۱۰۰ قربانی و بیش از ۶ میلیارد دلار خسارت
تهران– ایرنا– مقامات محلی ژاپن اعلام کردند تعداد قربانیان زمین‌لرزه قدرتمندی که در روز سال نو شبه جزیره نوتو و مناطق اطراف آن در مرکز ژاپن را لرزاند به یکصد نفر رسید. خسارت این زلزله ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برآورده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85344881/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA