زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر شمال غرب چین را لرزاند 
تهران- ایرنا- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۷ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) روز سه‌شنبه منطقه سین‌کیانگ اویغور واقع در شمال غربی چین را لرزاند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85370139/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%DB%B5-%DB%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF