زلزله ۷.۶ ریشتری در ژاپن به روایت تصویر+ فیلم
تهران- ایرنا- امروز دوشنبه زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۷.۶ ریشتر استان ایشیکاوا ژاپن را لرزاند که به صدور هشدار سونامی در کشورهای مجاور منجر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85340065/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DB%B7-%DB%B6-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85