زلزله ۶.۳ ریشتری تایوان را لرزاند
تهران- ایرنا- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) تایوان را لرزاند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85331222/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DB%B6-%DB%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF