رییس سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی استعفا داد


تهران- ایرنا- دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد رییس سرویس اطلاعات ملی این کشور استعفا کرده و برکناری او مورد قبول قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85303454/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF