رکود بازار مسکن کره جنوبی و کاهش ۴۰ درصدی قراردادهای ساخت و ساز
تهران – ایرنا – داده‌های منابع کره جنوبی امروز یکشنبه نشان داد که با رکود بازار مسکن، ارزش قراردادهای ساخت و ساز این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85331646/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2