روسیه با اعمال فشار بر چین و تغییر موازنه در دو سوی تنگه تایوان مخالفت کرد
تهران- ایرنا- روسیه با تاکید دوباره بر اینکه مسکو، تایوان را بخشی از چین می‌داند، از تلاش برخی کشورها برای استفاده از انتخابات این جزیره برای اعمال فشار بر پکن و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه جنوب شرق آسیا انتقاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85353063/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86