روزهای فرهنگی ویتنام در ایران برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- «روزهای فرهنگی ویتنام در ایران» به مناسبت پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و ویتنام و در چارچوب مبادلات دوجانبه، از ۱۸ تا ۲۰ مرداد برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191069/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF