روایتی از یک خبرI کره جنوبی و تهدیدی به نام کاهش جمعیت
تهران- ایرنا- به گفته تحلیلگران، در شرایطی که تنش‌ها در منطقه غرب اقیانوس آرام رو به افزایش گذاشته است، کره جنوبی، با پایین‌ترین نرخ زاد و ولد در جهان روبرو شده است که این مساله می‌تواند به مرور به کاهش شمار نیروهای نظامی این کشور بیانجامد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85341315/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA