روایتی از یک خبرI ژاپن و اصرار برای حفظ پایگاه نظامیان آمریکا
تهران- ایرنا- دادگاه ژاپن در اواخر آذرماه سال جاری با وجود مخالفت‌های محیط زیستی دستور مقاوم‌سازی زمین در بخش ساحلی اوکیناوا را با هدف جابه‌جایی پایگاه نظامی آمریکا بر مبنای توافق نظامی توکیو- واشنگتن صادر کرد، که بیش از دو دهه به تعویق افتاده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332360/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7