روایتی از یک خبرI پاریس- پنوم‌پن؛ روکردن فرانسه به‌ آسیا یا رویگردانی کامبوج از چین




تهران- ایرنا- سفر نخست وزیر کامبوج به پاریس هرچند که همکاری های اقتصادی، دفاعی و فرانکفونی را در دستورکار رسمی خود داشت اما هم‌زمان سفری در جهت تقویت حضور فرانسه در منطقه آسیا- اقیانوسیه و تلاش پنوم‌پن برای فاصله گرفتن از چین و نزدیک‌تر شدن به غرب تعبیر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85363123/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C