روایتی از یک خبرI ورود ژاپن به بازار جهانی تسلیحات
تهران- ایرنا- دولت ژاپن به تازگی تصمیم خود برای افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی در سال آینده میلادی را به تصویب رسانده است؛ اقدامی که می‌تواند راه ورود این کشور آسیایی به بازار تسلیحات در جهان را هموار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85331662/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA