روایتی از یک خبرI تاثیرات زیان‌بار جنگ تجاری قدرت‌ها بر اقتصاد جهان
تهران- ایرنا- چین و آمریکا به عنوان دو وزنه اقتصاد جهان، سال ۲۰۲۳ را در حالی به پایان بردندکه آتش اختلافات دو طرف در زمینه جنگ تجاری از پنج سال گذشته تا کنون همچنان زبانه می‌کشد و این مساله اقتصاد شکننده جهان را متاثر کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85338718/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF