روایتی از یک خبر I پشت‌پرده تشدید توان نظامی کره شمالی
تهران – ایرنا – پیونگ‌یانگ با این استدلال که افزایش تحرکات دشمنان کره شمالی، نیاز مستمر به ایجاد آمادگی نظامی بسیار قوی را ایجاب می‌کند، تلاشها و تعهداتش را برای تقویت توان نظامی از طریق انجام آزمایش تسلیحات هسته‌ای زیر آب و آزمایش یک موشک مافوق صوت در صحنه جهانی تکرار کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85362068/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-I-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C