روایتی از یک خبر I خط و نشان جنگی دو کره برای هم
تهران- ایرنا – پس از تنش‌های طولانی مدت بین کره شمالی و کره جنوبی، از دو روز پیش مرز دریایی دو کشور نیز با تشدید خصومت‌ها مواجه شد و دو طرف در جزیره‌ای که در مرز مورد مناقشه قرار دارد ساعت‌ها به همدیگر شلیک کردند. این درگیری باعث ترس از وقوع جنگ بین دو کشور رقیب شد و بار دیگر تنش در کل منطقه شبه جزیره شدت گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85346480/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-I-%D8%AE%D8%B7-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85